Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap